Lejebetingelser

 • Der skal forevises billede id ved afhentning (der vil blive taget kopi heraf)
 • Det lejede kan afhentes fra kl. 11 og returneres senest kl. 10 (hvis ikke andet er aftalt)
 • Lejeprisen er pr. påbegyndt døgn (hvis ikke andet er aftalt)
 • Der betales leje og tilbehør ved afhentning
 • Forbrugsstoffer købs hos udlejer (hvis ikke andet er aftalt)
 • Lejer er ansvarlig for at det lejede er forsikret mod tyveri i hele lejeperioden
 • Lejer modtager det lejede i god og forsvarlig stand, og er pligtig til ved lejemålets ophør og at aflevere det i samme stand som ved modtagelsen.
 • Så længe det lejede befinder sig hos lejeren, er denne ansvarlig for enhver hændeligskade, der eventuel måtte påføres det lejede,
 • Lejer bærer risikoen for bortkomst eller hændelige undergang kan en reparation udføres, sker dette ved udlejers foranstaltning og for lejers regning.
 • Ved bortkomst og ikke reparerbare skader, erstattes til fuld nyværdi.
 • Udlejer er ikke ansvarlig for eventuel personskade forvoldt af det lejede.
 • Reklamationer skal straks meddeles til udlejer (ikke ved tilbagelevering) ellers har lejer ingen refusionsret